cz Icons-flag-ru

Информация предоставлена с портала Министерства образования, молодежи и физической культуры Чешской Республики (MSMT.CZ)

 

1. Основная школа

ruh školy:  Základní škola  Resortní identifikátor (IZO):  181058324  
Adresa: Legerova 5/1878, Praha 2 - Nové Město
Výuka v cizím jazyce: Ano Kód druhu/typu:  B00  
 
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 100  
Datum zápisu školy do rejstříku: 18. 6. 2014    
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 2014  
 
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
 
         
 
Legerova 5 1878 12000 Praha 2 - Nové Město Platné
 
Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání:
 
               
 
79-01-C/01  Základní škola denní výuka vybraných předmětů v cizím jazyce 9 r. 0 měs. 100 Platné Ne

 

2. Языковая школа

Druh školy:  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky  Resortní identifikátor (IZO):  181071487  
Adresa: Legerova 5/1878, Praha 2 - Nové Město
Výuka v cizím jazyce: 
Kód druhu/typu:  F20  
 
Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 65  
Datum zápisu školy do rejstříku: 6. 8. 2015    
Datum zahájení činnosti: 1. 9. 2015  
 
Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
         
 
Legerova 5 1878 12000 Praha 2 - Nové Město Platné